Letras Web
Abdullah Papur

Yarim Uyanmaz (Gaflet Uykusu)

Abdullah Papur

4 acessos

Gaflet uykusuna dalmýþ gidiyor
Seslerim saz ile yarim uyanmaz
Perihan gözlerin güle benziyor
Seslerim saz ile yarim uyanmaz

Uzundu usuldu endamý boyu
Yuvarlak gözleri yanaklar sarý
Konuþur dillerim cennet misali
Seslerim saz ile yarim uyanmaz

Tatlý tatlý uyku girmiþ gözüme
Kaþlarým çatmýþ bakmaz yüzüme
Yalvarýrým sana küsme sözüme
Seslerim saz ile yarim uyanmaz

Þu mahzun Papur'u kedere salma
Nazlýsýn yarimsin uykudan kalma
Hayaller geçirip dünyaya dalma
Seslerim saz ile yarim uyanmaz


Top Letras de Abdullah Papur

  1. Ahu Gözlüm (Gel De)
  2. Karlý Daðlar Gibi Senin Baþýndan
  3. Ben Olsam (Bahar Ayý Geldi)
  4. Duru Cevher Satýyorum
  5. Tutuldum (Bu Yýllýk Da Gidemedim)
  6. Þu Yaylanýn Oylumuna
  7. Daðlar (Boranýn Kýþý)
  8. Haber Gözler Gözlerim
  9. Hakir Görme (Hoca)
  10. Yarim Uyanmaz (Gaflet Uykusu)

Pela Web