Letras Web
Abdullah Papur

Ben Olsam (Bahar Ayý Geldi)

Abdullah Papur

5 acessos

Bahar ayý geldi karlar eridi
Derelerin coþan seli ben olsam
Aðaçlar yeþermiþ çiçekler açmýþ
Yeþeren yapraðýn dalý ben olsam

Yayladan erimiþ kar ile buzlar
Göllerden uçmuþ yar turnalar kazlar
Dizilmiþ gidiyor gelinlik kýzlar
Yaylanýn o güzel yolu ben olsam

Çiçeðe bürünmüþ hep kara yerler
Yaylalar o daðlar ovalar çöller
Bahçede açýlmýþ tomurcuk güller
Açýlan güllerin han ben olsam

Papur der ki sakýn hele ne olmuþ
Nazlý yarin yurdu çiðdem gül olmuþ
Bütün cümle alem þad olup gülmüþ
Þad olup gülenin biri ben olsam


Top Letras de Abdullah Papur

  1. Ahu Gözlüm (Gel De)
  2. Karlý Daðlar Gibi Senin Baþýndan
  3. Ben Olsam (Bahar Ayý Geldi)
  4. Duru Cevher Satýyorum
  5. Tutuldum (Bu Yýllýk Da Gidemedim)
  6. Þu Yaylanýn Oylumuna
  7. Daðlar (Boranýn Kýþý)
  8. Haber Gözler Gözlerim
  9. Hakir Görme (Hoca)
  10. Yarim Uyanmaz (Gaflet Uykusu)

Pela Web