Letras Web
Abdullah Papur

Haber Gözler Gözlerim

Abdullah Papur

4 acessos

Dost elinden giden seher yelleri
Bir hayýrlý haber gözler gözlerim
Cana hasret düþtü sabrým kalmadý
Bir hayýrlý haber gözler gözlerim

Mecnun gibi dolanýrým çöllerde
Gönlüm hasret çeker gözüm yollarda
Nice bir gezeyim gurbet ellerde
Bir hayýrlý haber gözler gözlerim

Böyle oldu bize haktan irade
Tecellim bu imiþ kaldým arada
Kadir mevlam yetir beni murada
Bir hayýrlý haber gözler gözlerim

Papur hakka baðlamýþým belimi
Yetiþ Hýzýr birgün sen tut elimi
Bir kimseye diyemedim halýmý
Bir hayýrlý haber gözler gözlerim


Top Letras de Abdullah Papur

  1. Ahu Gözlüm (Gel De)
  2. Karlý Daðlar Gibi Senin Baþýndan
  3. Ben Olsam (Bahar Ayý Geldi)
  4. Duru Cevher Satýyorum
  5. Tutuldum (Bu Yýllýk Da Gidemedim)
  6. Þu Yaylanýn Oylumuna
  7. Daðlar (Boranýn Kýþý)
  8. Haber Gözler Gözlerim
  9. Hakir Görme (Hoca)
  10. Yarim Uyanmaz (Gaflet Uykusu)

Pela Web