Letras Web
Abdullah Papur

Tutuldum (Bu Yýllýk Da Gidemedim)

Abdullah Papur

5 acessos

Bu yýllýk da gidemedim sýlaya
Zalim gurbet elde kýþa tutuldum
Derdinle baþýmý koydum belaya
Hasretlik baðrýmda taþa tutuldum

Yara aldým güzellerin kaçýndan
Usandým da gerdanýndan saçýndan
Geçti ömrüm çýkamadým içinden
Bitmez tükenmez bir iþe tutuldum

Papur görmedim ki yardan cefayý
Aþký ile çektirdi bana cefayý
Ben sevdim de eller sürdü sefayý
Ben de bu sevdaya boþa tutuldum


Top Letras de Abdullah Papur

  1. Ahu Gözlüm (Gel De)
  2. Karlý Daðlar Gibi Senin Baþýndan
  3. Ben Olsam (Bahar Ayý Geldi)
  4. Duru Cevher Satýyorum
  5. Tutuldum (Bu Yýllýk Da Gidemedim)
  6. Þu Yaylanýn Oylumuna
  7. Daðlar (Boranýn Kýþý)
  8. Haber Gözler Gözlerim
  9. Hakir Görme (Hoca)
  10. Yarim Uyanmaz (Gaflet Uykusu)

Pela Web