Letras Web

James Graham

James Graham tem o estilo Indefinido e suas músicas de sucesso são: "Òran An t-Saighdeir", "Mullaichean Rudha Stòir", "Och Òin Mo Chailinn".

296 acessos


Todas as Letras

 1. A' Bhriogais Uallach
 2. A' Bhriogais Uallach
 3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda
 4. An Rìbhinn Donn
 5. Breisleach
 6. Cumha Alasdair Dhuinn
 7. Maol Donn
 8. Mo Bhò Dhubh Mhòr
 9. Mullaichean Rudha Stòir
 10. Nam Aonar Le Mo Smaointean
 11. O 'S Toil 'S Gur Ro-thoil Leam
 12. O 'S Toil 'S Gur Ro-thoil Leam
 13. Och Òin Mo Chailinn
 14. Òran An t-Saighdeir
 15. Sorchar Nan Reul
 16. Viral