Letras Web
Ebru Gündeþ

Seninle çok iþim var

Ebru Gündeþ

9 acessos

Haydi çabuk seni beklediðim zaman
Her saniye bin asýr
El ele göz göze dizlerine yattýðým
Zaman her þey benim
Senle benim arama girecek olanýn
Ölümü yakýndýr
Kendi canýn isterse gidersin
Ama benim canýmý çok acýtýr

Demek ki böyle aþk dedikleri þey
Ne acýlar çektim hey gidi hey
Þimdi bana mutlluk yakýþýr

Gitme be daha dur
Akþamýn sabahý var gülün dikeni batar
Temmuzu soðutur ellerin beni yakar
Seninle çok iþim var

Kalbimi bompalýyor kuþkular
Sen çýkýp ta gelene kadar
Hayallerim kabusa dönüþür
Sesini duyuncaya kadar
Korkularým konuþur
Seninle konuþup susuncaya kadar
Sonra da ayný güneþ ýsýtýr
Seni de beni de kime ne

Demek ki böyle aþk dedikleri þey
Ne acýlar çektim hey gidi hey
Þimdi bana mutlluk yakýþýr

Gitme be daha dur
Akþamýn sabahý var gülün dikeni batar
Temmuzu soðutur ellerin beni yakar
Seninle çok iþim var


Top Letras de Ebru Gündeþ

  1. Senden Gayrý
  2. Hayat mý Bu
  3. Deli Deli
  4. Ölüyorum Kederimden
  5. Seninle çok iþim var
  6. Anlatamam
  7. Çingenem
  8. Sen Olsaydýn
  9. Benim Dünyam
  10. Elimiz Mahkum

Pela Web