Letras Web
Obtest

Obtest

Obtest tem o estilo Heavy Metal e suas músicas de sucesso são: "Vilkolakiai", "Patuskutine Akimirka", "Anapus Nemuno".

123 acessos

Todas as Letras

 1. 997
 2. Anapus Nemuno
 3. Auka Seniems Dievams
 4. Burtai
 5. Devyniaragis
 6. Eime Su Mumis
 7. Gráþtantys Su Karo Ugnim
 8. Griausmavaldys
 9. Ið Ðirdies...
 10. Is Nualinto Krasto (Kai Nieko Nebelieka)
 11. Iš Širdies...
 12. Karo Dvasia
 13. Kruvinos Paðvaistës
 14. Menulio Karunos Kautynes
 15. Patuskutine Akimirka
 16. Pirmyn !
 17. Prieðà Parklupdyk
 18. Sakme Apie Ugnine Sirdi
 19. Suminti Juodi Takai
 20. Svarbiausias Mûðis
 21. Tolstant Krantams
 22. Vilkolakiai
 23. Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo

Pela Web