Letras Web
Gosia Andrzejewicz

Gosia Andrzejewicz

Gosia Andrzejewicz tem o estilo Pop Rock e suas músicas de sucesso são: "Otwórz oczy (tradução)", "Lustro", "Bad Boys (tradução)".

256 acessos

Todas as Letras

 1. Bad Boys
 2. Bad Boys (tradução)
 3. Blisko B¹dŸ (feat Doniu & Liber)
 4. Ciacho
 5. Ciesz Siê Tym Dniem
 6. Cud
 7. Daj coœ od Siebie
 8. Dangerous Game
 9. How Can I
 10. I Don't Want
 11. Kiedy Kochasz
 12. Kocham Ciê
 13. Koci czar
 14. Latino
 15. Lo Specchio Dei Ricordi
 16. Lustro
 17. Magia œwi¹t
 18. Mi³oœæ
 19. Mi³oœci Nie Mów Nie
 20. Mów do mnie jeszcze
 21. My Corazon Attend na Dich
 22. Na Chwilê
 23. Niebezpieczna Gra
 24. Nigdy ju¿
 25. Otwórz oczy
 26. Otwórz oczy (tradução)
 27. Piêkno
 28. Pozwól ¯yæ
 29. Pozwól ¯yæ (tradução)
 30. Refleksje M.
 31. S³owa
 32. Sen
 33. Si³a marzeñ
 34. Têsknota
 35. The Best Thing
 36. Trochê Ciep³a
 37. Trudny Wybór
 38. Ty Decyduj
 39. Uratuj mnie
 40. What Cha Really Wanna?
 41. Wielbicielka
 42. Words
 43. Wróæ ju¿
 44. Z³o
 45. Zanim Powiesz

Pela Web