Letras Web
Gaya

Gaya

Gaya tem o estilo Indefinido e suas músicas de sucesso são: "Al Tid'ag", "Shir La'ahava", "Shayeret G'malim".

242 acessos

Todas as Letras

 1. Al Tid'ag
 2. Ana Eli (2)
 3. Baraká (Brachá)
 4. Bo'i Lefanai
 5. Chagigaya
 6. Gaya
 7. Ha'adamah Hazot
 8. Hilulah
 9. I Keep On Dreaming
 10. Ima Adama (2)
 11. Jem'a Bamidbar
 12. Liri
 13. Ma Od Nevakesh
 14. Mah Ani Yode'a
 15. Mah Chashuv Hayom
 16. Never Meet
 17. Rokdim Vesharim
 18. Shayeret G'malim
 19. Shir La'ahava
 20. Ten
 21. Tipat Mazal
 22. Ya Jamilah
 23. Yom Yavo (2)

Pela Web