Letras Web
Din Din Aviv

Shayeret G'malim

Din Din Aviv

11 acessos

Bein heharim sh'yeret g'malim
El hamidbar hem tzo'adim
Yam shel cholot shamaim tz'lulim
Eretz d'mamah adamah adamah.

Mitpalelim umevakshim
Et hashamaim hem me'irim.

Sham baharim / bein heharim shevet achim
El elohim mishtachavim.

Mitpalelim...

Rokdim vesharim mach'rozet p'laim
Simchat lev olah ahavah ahavah.

Mitpalelim...

Kolot bamidbar (hen) shenish'ar
Veshuv hem chozrim umenagnim.

Mitpalelim...


Top Letras de Din Din Aviv

  1. Jem'a Bamidbar
  2. Shayeret G'malim
  3. Mukeret Li Mipa'am
  4. Shir La'ahava
  5. Ana Eli (2)
  6. Sodotai
  7. Liri
  8. Ima Adama (2)
  9. Eliya
  10. Cholemet

Pela Web