Letras Web
Cengiz Kurtoðlu

Cengiz Kurtoðlu

Cengiz Kurtoðlu tem o estilo Indefinido e suas músicas de sucesso são: "Bizim Þarkýmýz", "Bu Þehirden Gidiyorum", "Benim Ol".

585 acessos

Todas as Letras

 1. Adý Hasret
 2. Aðladým Bugün
 3. Aðlamam Ondan
 4. Aðlatacak Beni Mi Buldun
 5. Ah Kýz
 6. Akþam Olmadan
 7. Anlat Anlat Heyecanlý Oluyor
 8. Ateþe Düþmüþüm
 9. Ayaz Geceler
 10. Ayný Sahilde
 11. Ayrýlmayalým
 12. Ayrýlýk Saati
 13. Aþk Delisiyim
 14. Aþkýmsýn Sen
 15. Aþkýmýz Bir Yalanmýþ
 16. Aþkýmýz Ýçin
 17. Aþkýmýza Aðlýyorum
 18. Aþýðým Aþýk
 19. Bahse Girerim
 20. Bana Sorma
 21. Ben Bilirim
 22. Bende Bittim
 23. Benim Ol
 24. Benim Olsaydýn
 25. Bir Cennettir Bu Dünya
 26. Bir Sen Bir De Ben
 27. Bir Sevgili Bulamadým
 28. Bir Ufacýk Dünyam Vardý
 29. Bizim Gibi
 30. Bizim Þarkýmýz
 31. Böyle Ayrýlamayýz
 32. Bu Þarký
 33. Bu Þehirden Gidiyorum
 34. Büyümeyen Bebek
 35. Canýma Kadar
 36. Canýmýn Ýçi
 37. Çok Seviyorum
 38. Cumbullu
 39. Daðlar (Unutmak Kolay Mý?)
 40. Daðlar Gibi
 41. Daha Elin Olmadým
 42. Daha Yokluðunun Ýlk Akþamýnda
 43. Dayanamazsýn
 44. Deðiþme Sakýn
 45. Deðiþmedin Huyunu
 46. Deðmez Arkadaþ
 47. Deli Yangýným
 48. Demek Gidiyorsun
 49. Domdom Kurþunu
 50. Dönmeseydin
 51. Dualarým Onunla
 52. Duvardaki Resim
 53. Duysunlar
 54. Düþerim Dillere
 55. Düþman Baþýna
 56. Düþünecektin
 57. Eðlenelim Bu Akþam
 58. Elimde Deðil
 59. Elimdeki Resmin
 60. Elveda Sevgilim
 61. Emine
 62. Esirin Oldum
 63. Eyvallah
 64. Fadime
 65. Farketmez
 66. Farketmez Artýk
 67. Feryat
 68. Fosforlu Cevriye
 69. Gece Olunca
 70. Gel Barýþalým
 71. Gelin Etmiþler
 72. Gelin Olmuþ
 73. Gelirmi Bilmem
 74. Gideceðin Yeri Söyle
 75. Gidiyor musun
 76. Git Yoluna
 77. Gittin Gideli
 78. Gözlerin
 79. Gözlerini Yesinler
 80. Gözü Yaþlý
 81. Gözümle Gördüm
 82. Güler Geçersin
 83. Gülüm Hey
 84. Gülümse
 85. Hain Geceler
 86. Hala Yirmisinde
 87. Hangi Cennetten Geldik
 88. Hani Sen Benimdin
 89. Hasretim
 90. Hasretim Sana
 91. Hayatýmý Yazsam
 92. Hayatýmý Yaþýyorum
 93. Hayret
 94. Hayret Ettim
 95. Hazýr Deðilim
 96. Hele Gel
 97. Heves Mi Kaldý
 98. Hiç Aklýma Gelmemiþti
 99. Huzurum Yok
 100. Hýzmalým - Mardin Kapýsý
 101. Kabul Edemem
 102. Kadehi Þiþeyi Kýrarým
 103. Kadehimi Sana Kaldýrýyorum
 104. Kaderimsin
 105. Kar Beyaz
 106. Kara Gözlüm
 107. Kul Sevilmez mi
 108. Küllenen Aþk
 109. Kurban Olayým
 110. Kurban Olurum
 111. Kurþun Döktür
 112. Küstüm Sevgilim
 113. Küstüm Sevgilim Senle
 114. Kýrmýzý Yanaklarýn
 115. Layýk Bana
 116. Liselim
 117. Muhabbet Olsun
 118. Musalla Taþý
 119. Mutlu Ol Yeter
 120. Nasýl Unutacaðým
 121. Nazlý Meleðimsin
 122. Neden
 123. Niye Küstün Bana
 124. O Beni Sevsin
 125. O Eski Aþkým
 126. Ödeþtik Senle
 127. Okul Yýllarý
 128. Olmaz ki
 129. Ordayým
 130. Oy Oy Uþaklar
 131. Piþman Deðilim
 132. Resmini Öptüm
 133. Sana Benzemeyen
 134. Sana Gelirim
 135. Sana Hasret Gideceðim
 136. Sanki Ömür Bir Aþklýk
 137. Sen Aðlama
 138. Sen Sözden Anlamaz Mýsýn?
 139. Sen Ýstedin
 140. Sende Yanarsýn (Yaralý)
 141. Senden Bir Hatýra
 142. Seni Seveli
 143. Senin Eserin
 144. Senin Ýçin Burdayým
 145. Sensiz Cennet
 146. Sensiz Kutladým
 147. Sensiz Olmuyor
 148. Sensiz Yaþamak
 149. Sev Sev
 150. Sevdalandým
 151. Sevdalýyým
 152. Sevecekmisin
 153. Seven Benim
 154. Seviyorum
 155. Sevme Arkadaþ
 156. Sevmek Kim Sen Kimsin
 157. Sevmek Yetmez Mi?
 158. Sevmeyeceðim
 159. Soran Olursa
 160. Söyleyemedim
 161. Sözlerim Sevenlere
 162. Su Akar
 163. Sýký Sýký
 164. Tanrý Ýstemezse
 165. Tanrým Ýstedi
 166. Ümit Yere Batsýn
 167. Unutamam ki
 168. Unutulan
 169. Utanmasam Aðlarým
 170. Var Mý Söyle
 171. Vurgun
 172. Yaðmurla Aðladým
 173. Yakanlar Olur
 174. Yaktým Çýraný
 175. Yalan Gözler
 176. Yalan Mýydý?
 177. Yalan Söyledim
 178. Yalancý Bahar
 179. Yalanýn Batsýn
 180. Yalnýzlardayým
 181. Yalnýzým
 182. Yaralý
 183. Yasak Aþk
 184. Yaz Tatili
 185. Yaþanmýyor
 186. Yemin Ettim
 187. Yetmedi Mi?
 188. Yiðidim
 189. Yine mi Sen
 190. Ýnanma
 191. Yol Arkadaþým
 192. Yorgun
 193. Yorgun Yýllarým
 194. Ýsyan Ederim
 195. Yürü Kervanlarým Yürü
 196. Yýkan Sendin
 197. Yýkýp Gitmiþtin
 198. Yýllarým
 199. Yýllarým Boþa Geçti
 200. Zalim Dostlarým
 201. Ziyan Oldum
 202. Þanssýzým
 203. Þansým Ne Yapsýn

Pela Web