Letras Web
Capercaillie

Capercaillie

Capercaillie tem o estilo New Age e suas músicas de sucesso são: "A State Of Yearning", "A' Ràcan A Bh' Againne", "Tighinn Air A'mnuir An Fear a Phosas Mi (tradução)".

1.283 acessos

Todas as Letras

 1. 'Ille Dhuinn Chaidh Tu'm Dhith (In Exile)
 2. 's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
 3. A Ghealaich
 4. A Nighean Donn' S Toigh Leam Thu
 5. A State Of Yearning
 6. A' Ràcan A Bh' Againne
 7. Aignish
 8. Ailein Duinn
 9. Air Failinn Eilinn Oro U
 10. Alasdair Mhic Cholla Ghasda
 11. Am Buachaile Ban
 12. Am Mur Gorm
 13. An Ataireachd Ard
 14. An Eala Bhan
 15. An Rhibhin Donn
 16. An T-Iarla Diurach
 17. Aodann Srath Bhain
 18. At The End Of The Night
 19. At The End Of The Night (tradução)
 20. Barra Clapping Song
 21. Beautiful Wasteland
 22. Beautiful Wasteland (tradução)
 23. Bithidh Fionnladh Aig Innearach
 24. Bonaparte
 25. Both Sides The Tweed
 26. Breisleach
 27. Calbharaigh
 28. Chisholm Lament
 29. Chisholm Lament (tradução)
 30. Claire In Heaven
 31. Claire In Heaven (tradução)
 32. Co Ni Mire Rium
 33. Coisich A Ruin
 34. Colum Cille's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
 35. Crime of Passion
 36. Crooked Mountain
 37. Cumha Do Dh'uilleam Soisal
 38. Dean Cadalan Samhach A Chuilean Mo Ruin
 39. Dean Saor An Spio Rad
 40. Don't You Go
 41. Early Morning Grey
 42. Eilean A'Cheo
 43. Evangeline
 44. Fear A'bha a
 45. Fear-Allabain
 46. Fisherman's Dream
 47. Four Stone Walls
 48. Gaol Troimh Aimsirean
 49. God's Alibi
 50. God's Alibi (tradução)
 51. Grace and Pride
 52. Heart Of The Highland
 53. Hebridean Hale-Bopp
 54. Him Bò
 55. Hoireann O
 56. Hope Springs Eternal
 57. I Feel The Winter Night Long
 58. I Will Set My Ship In Order
 59. Iain Ghlinn' Cuaich
 60. Inexile
 61. La Paella Grande: Hole in the World / Collector's Daughter
 62. Leodhasach An Tir Chein
 63. Little Do They Know
 64. M'ionam Air A' Ghille Bheag
 65. Ma Theid Mise Tuilleadh a Leodhas Nam Cruimeag
 66. Maighdeanan Na H Airidh
 67. Mi Le M' uilinn
 68. Mile Marbhaisg
 69. Milleadh Nam Braidhrean
 70. Move On
 71. Nil Si 'I Gra
 72. Nuair A Chì Thu Caileag Bhòidheach
 73. O Mo Dhuthaich
 74. Oh My Boatman
 75. Oran Sugraidh
 76. Rann Na Mo Na
 77. Rapture
 78. Sardinia
 79. Seinneam Cliù Nam Fear Ùr
 80. Servant To The Slave
 81. Shelter
 82. Shieling Maids
 83. Skye Waulking Song
 84. Sleep Softly My Darling Beloved
 85. Soldier Boy
 86. Soraidh Bhuam Gu Barraidh
 87. Stinging Rain
 88. Sunday Morning
 89. The Blue Rampart
 90. The Boy Who
 91. The Dreaming Sea
 92. The High Swelling Of The Sea
 93. The Miracle Of Being
 94. The Old Crone
 95. The Price Of Fire
 96. The Price Of Fire (tradução)
 97. The Tree
 98. Tighinn Air A'mnuir An Fear a Phosas Mi
 99. Tighinn Air A'mnuir An Fear a Phosas Mi (tradução)
 100. To The Moon
 101. Tobermory
 102. Truth Calling
 103. Turas An Ànraidh
 104. Urnaigh A'Bhan Thigreagh
 105. Waiting For The Wheel To Turn
 106. When You Return
 107. Who Will Raise Their Voice?
 108. Why Won't You Touch Me
 109. You
 110. You Will Rise Again

Pela Web