Letras Web
Ahmet Özhan

Gönlümün Gülü

Ahmet Özhan

3 acessos

Seni seven her ruh uludur
Yâ resûlallâh! gözü-göniü onun doludur
Yâ resûlallâh! cemâlin pertevinden zerre þevk aian billâh,
Kapýnýn ayrýlmaz kuludur yâ resülaliâh!

Beklemez baþka iltifat bezmine erenler,
Semtinde her göz buðuludur yâ resûlallâh!
Her an uçuþup þem''ine pervane dönenler,
Ruhlarýn onlar bir koludur yâ resülallâh!


Uçuþur ikliminde altýn kanatlý kuþlar,
Ýklimin kuþlarýn yoludur yâ resûlallâh!
Huzurunda bel kýrýp da boyun büken baþlar,
Bu ruhlar sana kuruludur yâ resûlallâh!

Seni görmek mü''minlerin en tatlý rüyasý,
Gören gönüller pürhuzurdur yâ resûlallâh!
Dîdârýn bu garip kýtmîrin tatlý hülyasý,
O hülya gönlümün nurudur yâ resûlailâh!


Top Letras de Ahmet Özhan

  1. Gönlümün Gülü
  2. Hülyalarýmdaki Dünya

Pela Web